GDPR

Zaštita osobnih podataka

 

Korištenjem Portala Poslodavci koji su fizičke osobe i Posloprimci daju izričitu privolu Društvu za prikupljanje i obradu njihovih Osobnih podataka koje učine dostupnim u okviru svojih korisničkih računa i to objavom u životopisu, molbi ili bilo kojim  drugim dokumentima.

 

Posloprimci korištenjem Portala daju izričitu privolu Poslodavcima za prikupljanjem i obradom njihovih Osobnih podataka.  Odabiranjem opcije „dostupan poslodavcima“, kandidat daje privolu za to da osobnim podacima navedenim u objavljenom životopisu, molbama za posao i drugim dokumentima, slobodno pristupaju svi posjetitelji Portala.

 

Privola za prikupljanje i obradu Osobnih podataka, a sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka se daje isključivo u svrhu prijavljivanja na oglase za Radna mjesta te u svrhu obavljanja svih ostalih radnji usko povezanih s oglašavanjem i prijavljivanjem na oglase za Radna mjesta, te se u drugu svrhu ne mogu upotrijebiti.

 

Poslodavci koji su fizičke osobe i Posloprimci mogu danu privolu u bilo kojem trenutku povući bez dodatnog obrazloženja i to slanjem opoziva privole suglasnosti na adresu Društva ili deaktiviranjem korisničkog računa.

 

Osobni podaci, ali i svi drugi podaci se mogu koristiti samo na način kako je to propisano u ovim Općim uvjetima. Korištenje podataka u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje itd.) bez privole Društva i Posloprimca odnosno Poslodavca fizičke osobe, a osobito za masovnu distribuciju priopćenja, promotivnih poruka i sličnih informacija, je strogo zabranjeno. Društvo će svaku aktivnost poduzetu protivno navedenoj zabrani prijaviti nadležnim tijelima uključujući, ali ne ograničavajući se na, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova te Agenciju za zaštitu osobnih podataka.